Już Umiem. Język polski

Dostępny
Indeks
707595
Cena
Cena 499,90 zł
- +

Opis

Już Umiem. Język polski to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania . Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.

Zestaw zawiera:

  • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw 
  • 150 kart pracy wydrukowanych z programu

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim  zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności:

1. Rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych, 
2. Rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu 
3. Rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących 
4. Umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań 
5. Stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych 
6. Stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania 
7. Poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych: 

  1. wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazów odmiennych,
  2. różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych oraz spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
  3. zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami
  4. sposobach pisania nazw własnych i wyrazów pospolitych

8. Poprawnego używania znaków interpunkcyjnych  

Galeria

Szczegóły

  • Indeks 707595
  • Producent EI System
  • EAN 9788365418173

Dodaj opinię

Napisz opinię o produkcie: Już Umiem. Język polski