The wishlist name can't be left blank

Zgoda marketingowa

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 tekst jednolity z dnia 24.06.2017) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Grupę MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990
  2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl
  3. w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody – Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania od Grupy MAC S.A. informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2017.0.1219 tekst jednolity z dnia 24.06.2017)
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające, tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od czasu ich pozyskania / aktualizacji lub do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  7. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  9. Państwa dane mogą być poddane profilowaniu – będą analizowane wybory zakupowe celem oferowania produktów i usług administratora spełniających Państwa dotychczasowe preferencje i zainteresowania
  10. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym