Oto ja

ilość produktów: 58

Wydawnictwo: MAC Edukacja
Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz/ Joanna Wosianek/ Karina Mucha/ Kazimierz Kosmaciński/ Krystyna Bajor/ Justyna Kozłowska/ Katarzyna Michalska/ Piotr Tkacz/ Damian Wosianek/ Magdalena Ziółkowska/ Katarzyna Kiwior/ Danuta Zygmunt/ Danuta Synoś/ Bożena Kotulska/ Anna Hartman/ Edyta Bobryk

Dlaczego warto wybrać pakiet Oto ja?

 

Oto ja to pierwszy pakiet, dla którego program nauczania został napisany zgodnie w nowymi przepisami prawa oświatowego i wymaganiami MEN

Pierwszy pakiet, którego rozkład materiału dostosowany jest do nowych ramowych programów nauczania – od programu nauczania poprzez rozkład do materiału dla dziecka – 33 tygodnie pracy z uczniem.

Rozkłady dla nauczyciela zawierają numeracje godzin dla poszczególnych edukacji i tematów zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o ramowych planach nauczania – wszystkie edukacje są policzone i ponumerowane.

Pierwszy pakiet dla którego zostały opracowane narzędzia diagnozujące rozwój dziecka


- diagnoza wstępna połączona z diagnozą z przedszkola,
- diagnoza śródroczna połączona z wymaganiami nowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- ocenianie śródroczne i końcowo roczne w formie programu komputerowego

 

Pierwszy pakiet na rynku, w którym scenariusze zajęć z dziećmi pisane są zgodnie z wymaganiami koncepcji oceniania kształtującego – nauczyciel może pracować zgodnie z tą koncepcją i nie musi poświęcać wiele czasu na własne opracowanie materiału.

Pierwszy pakiet w którym odłączono metodologię nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych: - osobne ćwiczenia dla edukacji polonistyczno-społecznej i matematyczno-przyrodniczej z uwzględnieniem konieczności integracji aktywności uczniów.

Jedyny na rynku pakiet, który został napisany od początku dla dzieci rozpoczynających edukację z nową podstawą programową – bez względu na wiek i poziom gotowości do nauki wyniesiony z przedszkola. Nie ważne czy dziecko jest sześciolatkiem czy też siedmiolatkiem.

Pakiet, w którym zaplanowano ścieżkę wychowania opartą o wartości wymienione w podstawie programowej. Pakiet w którym nauczyciel rozwija inteligencję emocjonalno-społeczną dzieci w sposób celowy i zaplanowany.

W pakiecie znajdują się 4 sprawdziany śródroczne w każdym roku nauki a także sprawdziany końcoworoczne podsumowujące realizację podstawy programowej. Sprawdziany zostały stworzone przez specjalistę OKE.

Na jednej stronie nie ma więcej niż trzy ćwiczenia dla dziecka, polecenia zostały wprowadzone na stronę ze względu na potrzeby rodziców.

Jako jedyny na rynku pakiet zawiera postać przewodnią – MACYKA, który jest przewodnikiem dziecka po ciekawostkach na świecie, jako przyrodnik zachęca do obserwacji i instruuje w czasie wykonywania doświadczeń, jako Matematyk pomaga w rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych. MACYK jest również postacią przewodnią po grach i zadaniach w multibooku.

Pakiet w którym zastosowano bajki terapeutyczne i położono nacisk na kształcenie literackie dzieci od klasy I.

W pakiecie zastosowano różne poziomy nauki czytania, w tym oparto się na elementach metody prof. Jadwigi Cieszyńskiej – pierwszej metody nauczania dla polskich dzieci.

Pakiet zawiera


- ciekawe zestawy ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania,
- w materiałach dodatkowych dla dziecka wprowadzono, jako dodatkowa możliwość, szeroką liniaturę

 

W pakiecie położono duży nacisk na naukę matematyki połączonej z przyrodą co jest odpowiedzią na wymagania MEN i prowadzone dotychczas badania nad edukacją wczesnoszkolną.

W celu rozwijania myślenia matematycznego MATEMATYKĘ MACYKA - rozkładówki z ćwiczeniami na wyższym poziomie umiejętności matematycznych bez przekraczania podstawy programowej w formie zabaw i treningów matematycznych.

W pakiecie zastosowano naklejko-zdrapki jako element wzmacniający motywację dziecka do pracy na zajęciach z matematyki i przyrody oraz stwarzające dodatkowe sytuacje problemowo-zabawowe, w których dziecko musi sobie poradzić.

Pierwsze części ćwiczeń mają funkcję płynnego wprowadzenia dziecka z podstawy programowej przedszkola do podstawy programowej klasy I. Ćwiczenia pełnią funkcję diagnozującą i umożliwiają celową obserwację dzieci.

W pakiecie zawarto wiele gier matematycznych typu: gry planszowe, domino, memmory, przeskakiwanki, logiczne układanki.

W ćwiczeniach matematycznych dla dziecka zastosowano specjalne strony na których nauczyciel łączy w sposób celowy i zaplanowany czynnościowe nauczania matematyki z zapisywaniem obserwacji matematycznych np. zadanie z kasztanami część 2.

Podręcznik zawiera obserwacje, doświadczenia, eksperymenty.

Zastosowana grafika jest różnorodna i wspomaga rozwój estetyczny dziecka.

Edukacja muzyczna napisana została przez specjalistę muzyka, rytmika i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Dziecko zostaje wyposażone w teczkę dodatkową. Materiały w niej zwarte mogą być wykorzystywane do pracy w domu lub jako dodatkowy materiał w czasie lekcji wg oceny nauczyciela.

Każdy uczeń posiada także swoje portfolio – czyli teczkę w której znajdują się dodatkowe ćwiczenia, zadania, gry, kolorowanki, wycinanki i inne materiały rozszerzające materiał podstawowy zawarty w ćwiczeniach.

Nauczyciel wyposażony jest w płyty CD i DVD na których znajdują się słuchowiska, piosenki, podkłady muzyczne, wywiady z ciekawymi ludźmi, bajki, filmy oraz tańce.

Nauczyciel otrzymuje własne portfolio w którym znajdują się - materiały dodatkowe do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi - materiały na spotkania z rodzicami powiązane tematycznie z programem nauczania i materiałami dla dzieci,

12
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel