Oto ja

ilość produktów: 21

Wydawnictwo: MAC Edukacja
Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz/ Joanna Wosianek/ Karina Mucha/ Kazimierz Kosmaciński/ Krystyna Bajor/ Justyna Kozłowska/ Katarzyna Michalska/ Piotr Tkacz/ Damian Wosianek/ Magdalena Ziółkowska/ Katarzyna Kiwior/ Danuta Zygmunt/ Danuta Synoś/ Bożena Kotulska/ Anna Hartman/ Edyta Bobryk


Dlaczego warto wybrać pakiet Oto ja?

 • Oto ja to pierwszy pakiet, dla którego program nauczania został napisany zgodnie w nowymi przepisami prawa oświatowego i wymaganiami MEN
 • Pierwszy pakiet, którego rozkład materiału dostosowany jest do nowych ramowych programów nauczania – od programu nauczania poprzez rozkład do materiału dla dziecka – 33 tygodnie pracy z uczniem.
 • Rozkłady dla nauczyciela zawierają numeracje godzin dla poszczególnych edukacji i tematów zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o ramowych planach nauczania – wszystkie edukacje są policzone i ponumerowane.
 • Pierwszy pakiet dla którego zostały opracowane narzędzia diagnozujące rozwój dziecka

- diagnoza wstępna połączona z diagnozą z przedszkola,
- diagnoza śródroczna połączona z wymaganiami nowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- ocenianie śródroczne i końcoworoczne w formie programu komputerowego

 • Pierwszy pakiet na rynku, w którym scenariusze zajęć z dziećmi pisane są zgodnie z wymaganiami koncepcji oceniania kształtującego – nauczyciel może pracować zgodnie z tą koncepcją i nie musi poświęcać wiele czasu na własne opracowanie materiału.
 • Pierwszy pakiet w którym odłączono metodologię nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych: - osobne ćwiczenia dla edukacji polonistyczno-społecznej i matematyczno-przyrodniczej z uwzględnieniem konieczności integracji aktywności uczniów.
 • Jedyny na rynku pakiet, który został napisany od początku dla dzieci rozpoczynających edukację z nową podstawą programową – bez względu na wiek i poziom gotowości do nauki wyniesiony z przedszkola. Nie ważne czy dziecko jest sześciolatkiem czy też siedmiolatkiem.
 • Pakiet, w którym zaplanowano ścieżkę wychowania opartą o wartości wymienione w podstawie programowej. Pakiet w którym nauczyciel rozwija inteligencję emocjonalno-społeczną dzieci w sposób celowy i zaplanowany.
 • W pakiecie znajdują się 4 sprawdziany śródroczne w każdym roku nauki a także sprawdziany końcoworoczne podsumowujące realizację podstawy programowej. Sprawdziany zostały stworzone przez specjalistę OKE.
 • Na jednej stronie nie ma więcej niż trzy ćwiczenia dla dziecka, polecenia zostały wprowadzone na stronę ze względu na potrzeby rodziców.
 • Jako jedyny na rynku pakiet zawiera postać przewodnią – MACYKA, który jest przewodnikiem dziecka po ciekawostkach na świecie, jako przyrodnik zachęca do obserwacji i instruuje w czasie wykonywania doświadczeń, jako Matematyk pomaga w rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych. MACYK jest również postacią przewodnią po grach i zadaniach w multibooku.
 • Pakiet w którym zastosowano bajki terapeutyczne i położono nacisk na kształcenie literackie dzieci od klasy I.
 • W pakiecie zastosowano różne poziomy nauki czytania, w tym oparto się na elementach metody prof. Jadwigi Cieszyńskiej – pierwszej metody nauczania dla polskich dzieci.
 • Pakiet zawiera

- ciekawe zestawy ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania,
- w materiałach dodatkowych dla dziecka wprowadzono, jako dodatkowa możliwość, szeroką liniaturę

 • W pakiecie położono duży nacisk na naukę matematyki połączonej z przyrodą co jest odpowiedzią na wymagania MEN i prowadzone dotychczas badania nad edukacją wczesnoszkolną.
 • W celu rozwijania myślenia matematycznego MATEMATYKĘ MACYKA - rozkładówki z ćwiczeniami na wyższym poziomie umiejętności matematycznych bez przekraczania podstawy programowej w formie zabaw i treningów matematycznych.
 • W pakiecie zastosowano naklejko-zdrapki jako element wzmacniający motywację dziecka do pracy na zajęciach z matematyki i przyrody oraz stwarzające dodatkowe sytuacje problemowo-zabawowe, w których dziecko musi sobie poradzić.
 • Pierwsze części ćwiczeń mają funkcję płynnego wprowadzenia dziecka z podstawy programowej przedszkola do podstawy programowej klasy I. Ćwiczenia pełnią funkcję diagnozującą i umożliwiają celową obserwację dzieci.
 • W pakiecie zawarto wiele gier matematycznych typu: gry planszowe, domino, memmory, przeskakiwanki, logiczne układanki.
 • W ćwiczeniach matematycznych dla dziecka zastosowano specjalne strony na których nauczyciel łączy w sposób celowy i zaplanowany czynnościowe nauczania matematyki z zapisywaniem obserwacji matematycznych np. zadanie z kasztanami część 2.
 • Podręcznik zawiera obserwacje, doświadczenia, eksperymenty.
 • Zastosowana grafika jest różnorodna i wspomaga rozwój estetyczny dziecka.
 • Edukacja muzyczna napisana została przez specjalistę muzyka, rytmika i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 • Dziecko zostaje wyposażone w teczkę dodatkową. Materiały w niej zwarte mogą być wykorzystywane do pracy w domu lub jako dodatkowy materiał w czasie lekcji wg oceny nauczyciela.
 • Każdy uczeń posiada także swoje portfolio – czyli teczkę w której znajdują się dodatkowe ćwiczenia, zadania, gry, kolorowanki, wycinanki i inne materiały rozszerzające materiał podstawowy zawarty w ćwiczeniach.
 • Nauczyciel wyposażony jest w płyty CD i DVD na których znajdują się słuchowiska, piosenki, podkłady muzyczne, wywiady z ciekawymi ludźmi, bajki, filmy oraz tańce.
 • Nauczyciel otrzymuje własne portfolio w którym znajdują się - materiały dodatkowe do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi - materiały na spotkania z rodzicami powiązane tematycznie z programem nauczania i materiałami dla dzieci
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel