Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła

Wydawnictwo: MAC Edukacja
Etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna
Przedmiot / wiek: kształcenie zintegrowane

Odkrywam siebie to rozwijanie inteligencji dziecka.
Jedyny pakiet utworzony zgodnie z koncepcją inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu, ale nie musi go osiągnąć w ten sam sposób, bo dysponuje różnym układem inteligencji – prawdziwa indywidualizacja procesu nauczania, nie tylko w teorii).


Cykl Odkrywam siebie konsekwentnie uwzględnia założenia reformy dotyczące czasu przeznaczanego na pracę z podręcznikiem i czas pozapodręcznikowy, tj. ½ edukacji polonistycznej z podręcznikiem i ¼ edukacji matematycznej z podręcznikiem. Stąd równie ważny, co podręcznik, staje się poradnik metodyczny, w którym nauczyciel znajdzie opracowane treści na ½ edukacji polonistycznej i ¾ edukacji matematycznej oraz pozostałych edukacji.


W cyklu Odkrywam Siebie bardzo ważne jest rozłożenie akcentów, wynikające z cech rozwojowych dzieci 6–8-letnich:
Klasa 1 – to akcent na rozwój wypowiadania się
Klasa 2 – to akcent na umiejętność czytania i kaligrafię
Klasa 3 – to akcent na umiejętność czytania i pisanie dłuższych wypowiedzi."Bez kreatywności nie byłoby świata
." - Howard Gardner

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła

Twoje konto