Korzyści płynące z edukacji przedszkolnej. Jakie umiejętności rozwijają się w tym czasie u dziecka?

Korzyści płynące z edukacji przedszkolnej. Jakie umiejętności rozwijają się w tym czasie u dziecka?

 

Edukacja przedszkolna odgrywa bardzo ważną rolę w przygotowaniu dzieci do nauki w szkole i rozwijania umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych i motorycznych. To okres, w którym dzieci nabierają odwagi i pewności siebie, rozwijają swoje zdolności i poznają podstawowe zasady życia społecznego, które są niezbędne w przyszłym życiu i edukacji.

Edukacja przedszkolna ma ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci, zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej, a także przyczynia się do bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

 

Oto niektóre z głównych korzyści płynących z edukacji przedszkolnej:

 

Nauka szacunku do różnorodności: Przedszkole promuje szacunek dla różnic kulturowych, etnicznych i społecznych. Dzieci uczą się tolerancji i otwartości na różne perspektywy. 

Niezależność i samodzielność: Dzieci w przedszkolu uczą się podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w różnych sytuacjach, co prowadzi do rozwijania niezależności. 

Zwiększenie pewności siebie: Dzieci zdobywają pewność siebie poprzez rozwijanie swoich umiejętności i zdolności oraz poprzez regularne interakcje z rówieśnikami i opiekunami uczą się utrzymywać uwagę i koncentrację.

Redukcja nierówności społecznych: Dostęp do przedszkola może pomóc w zredukowaniu nierówności edukacyjnych, ponieważ daje dzieciom z różnych środowisk szansę na rozwijanie się i przygotowywanie do nauki w szkole.

Wspieranie języka i komunikacji: Dzieci rozwijają umiejętności językowe, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłej komunikacji oraz nauki czytania i pisania.

Wsparcie pedagogów: W przedszkolach pracują przeszkoleni nauczyciele i wspierający specjaliści, którzy mogą pomóc w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu ewentualnych problemów rozwojowych czy naukowych.

Gotowość szkolna: Przedszkole pomaga dzieciom przygotować się do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci uczą się podstawowych umiejętności, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych.

 

Jakie umiejętności dzieci nabywają w okresie przedszkolnym?

 

 • Rozwój społeczny i emocjonalny: Przedszkole pomaga dzieciom w zrozumieniu i wyrażaniu swoich uczuć oraz radzeniu sobie z emocjami. Dzieci uczą się, jak radzić sobie ze stresem i frustracją. Dzieci nawzajem się obserwują i uczą się rozpoznawać i radzić sobie z emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi.

 • Rozwijanie umiejętności samoregulacji: Przedszkole pomaga dzieciom w kontrolowaniu swojego zachowania i reakcji emocjonalnych.

 • Umiejętność współpracy: Dzieci uczą się współdziałania z innymi dziećmi, dzielenia się, czekania na swoją kolej i rozwiązywania konfliktów.

 • Rozwój empatii: Przedszkole pomaga dzieciom lepiej rozumieć i identyfikować emocje innych oraz współczuć.

 • Umiejętność komunikacji: Dzieci uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia werbalnie oraz słuchać innych.

 • Rozwój słownictwa: Dzieci słyszą nowe słowa od koleżanek i kolegów i uczą się ich używać w rozmowach.

 • Umiejętność czytania i pisania: Wprowadzanie dzieci do podstaw czytania i pisania w okresie przedszkolnym pomaga dzieciom przygotować się do nauki w szkole i szybciej odnaleźć się w nowych okolicznościach edukacyjnych.

 • Rozwój Poznawczy: W okresie przedszkolnym następuje dynamiczny rozwój funkcji poznawczych takich jak: pamięć, myślenie, uwaga oraz mowa.
   
 • Rozwój umiejętności matematycznych i logicznego myślenia: Dzieci uczą się rozwiązywać proste problemy, uczą się liczyć, poznają kształty i położenie przedmiotów w przestrzeni, zaczynają rozumieć zasady i porządek panujące w matematyce.

 • Rozwój umiejętności motorycznych: Dzieci w przedszkolu mają dużo zajęć, uczą się kontrolować swoje ciało, uprawiając bieganie, skakanie i inne ćwiczenia . Rozwijają też małą motorykę - zdolność precyzyjnego rysowania, wycinania i konstruowania.

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności: Dzieci w przedszkolu mają dużo okazji do tworzenia i eksperymentowania w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, muzyka i zabawy konstrukcyjne.

 • Zrozumienie struktury i rytmu dnia szkolnego: Dzieci uczą się, jak funkcjonuje szkoła, jakie są reguły i oczekiwania. Uczą się także poczucia czasu, organizacji i odnalezienia się w rytmie szkolnym.

Zabawki rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które można wykorzystać w domu:

 

 • Klocki: Klocki pozwalają na rozwijanie kreatywności, umiejętności budowania, rozumienia przestrzeni i motoryki małej. Zabawki te są wszechstronne i dostępne w różnych rozmiarach i kształtach.

 • Gry i Puzzle: Gry i puzzle rozwijają logiczne myślenie, zdolność do planowania i rozwiązywania problemów oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Wybieraj te odpowiednie dla wieku dziecka, z mniejszą ilością elementów i większymi kawałkami.

 • Książki: Książki to doskonały sposób na rozwijanie języka, wyobraźni, zrozumienia narracji i rozbudzanie pasji do czytania. Wybieraj różnorodne książki, które pasują do zainteresowań dziecka.

 • Zabawki edukacyjne: Zabawki edukacyjne, takie jak łamigłówki, zabawki magnetyczne i zestawy do eksperymentów, pomagają w rozwijaniu umiejętności matematycznych, naukowych i logicznego myślenia.

 • Zabawki do malowania i naklejania: Dzieci uwielbiają tworzyć własne dzieła sztuki. Oferowanie różnych narzędzi do rysowania i malowania, takich jak kredki, farby, kredki świecowe i bloki rysunkowe, rozwija kreatywność i zdolności artystyczne.

 • Zabawki muzyczne: Zabawki muzyczne uczą dzieci poczucia rytmu i pozwalają dzieciom eksperymentować z dźwiękiem rozwijając wrażliwość na piękno muzyki.

 • Zabawki manipulacyjne: Zabawki do układania i sortowania pomagają rozwijać umiejętność klasyfikowania, porządkowania i rozumienia relacji przyczynowo-skutkowych.

 • Zabawki sensoryczne: Zabawki sensoryczne, takie jak piaskownice kinetyczne, gumowe zwierzątka czy zestawy do modelowania plastycznego, angażują zmysły i pomagają w rozwijaniu umiejętności takie jak dotyk, wzrok i węch.

 • Klocki konstrukcyjne: Zestawy do konstruowania, takie jak zestawy LEGO lub zestawy Magna-Tiles, pozwalają na budowanie różnych struktur i rozwijanie umiejętności inżynieryjnych.

 • Zabawy w role: Zabawki służące do wcielania się w role, takie jak zestawy kuchenne, sklep spożywczy czy lekarza, pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne i empatię, a także rozwijają wyobraźnię.


Decyzja o uczęszczaniu dziecka do przedszkola jest wyłącznie wyborem i decyzją rodziców na podstawie indywidualnych i rodzinnych potrzeb, przekonań i okoliczności. Każde dziecko jest inne i należy kierować się jego uczuciami i potrzebami.