Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka 3-letniego

Dostępny
Indeks
881809
Cena
Cena 8,00 zł
- +

Opis

Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka 3-letniego, Wydawnictwo MAC

 

Dane produktu:

Zadania nauczycieli, dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji, wynikają z zapisów:

- ramowego statutu publicznego przedszkola,

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

- podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.


W związku z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, nauczyciel edukacji przedszkolnej ma obowiązek dokumentowania prowadzonych obserwacji przebiegu rozwoju dzieci.

Służyć temu mogą różne narzędzia diagnostyczne (dzienniki, karty, arkusze obserwacji grupowej lub indywidualnej).

Wytyczne do interpretowania uzyskiwanych przez dzieci wyników znajdują się na końcu arkusza.

Galeria

Szczegóły

  • Indeks 881809
  • Wydawnictwo MAC Edukacja
  • Ilość stron 8
  • Poziom nauczania Przedszkole
  • Grupa wiekowa 3-latki

Dodaj opinię

Napisz opinię o produkcie: Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka 3-letniego