Regulamin Akcji gratis powyżej 50zł

Regulamin - Akcji Specjalnej „Gratis do zamówienia”    

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy Akcji Specjalnej o nazwie „Gratis do zamówienia”.

2. Akcja trwa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

3. Akcja może się zakończyć wcześniej w przypadku wyczerpania zapasów promocyjnych.

 

Warunek sprzedaży premiowej  

1. Akcja skierowana jest do klienta detalicznego.

2. W Akcji mogą brać udział klienci detaliczni, którzy dokonują samodzielnie zamówienia w Księgarni Edukacyjnej na kwotę powyżej 50 zł.

3. Każdemu klientowi detalicznemu, który dokona zakupów na kwotę powyżej 50 zł przysługuje 1 szt. towaru gratisowego z poniższej tabeli. Klient samodzielnie wybiera ten towar wskazując go w koszyku, podczas procesu składania zamówienia. Pula produktów gratisowych jest różna, w zależności od wartości zamówienia. Progi kwotowe zamówienia i przysługujące do nich Gratisu zostały ujęte w poniższej tabeli Wykaz indeksów biorących udział w Akcji: „Gratis do zamówienia”

4. Pula produktów gratisowych może ulec zmianie w związku z wyczerpaniem stanu magazynowego danego towaru.  

5. W przypadku wybrania któregokolwiek z Zeszytów, klient wybiera jego rodzaj, kolor natomiast wybierany jest losowo.

 

Wykaz indeksów biorących udział w Akcji: „Gratis do zamówienia”